CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE SEGER – FUTURE CUTTING TOOLS FOR INDUSTRY 4.0

Przedmiotem działalności jest utworzenie centrum B+R w przedsiębiorstwie SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Sp. J. funkcjonującego w dziedzinie badań z zakresu technologii wytwórczych narzędzi skrawających dla lotnictwa i automotive wpisujących się w obszar „Industry 4.0”.

ZAKUPIONA INFRASTRUKTURA UMOŻLIWI PROJEKTOWANIE, WYTWARZANIE, TESTOWANIE I WALIDACJĘ NARZĘDZI I PROTOTYPOWYCH ELEMENTÓW DLA LOTNICTWA I AUTOMOTIVE ORAZ PROJEKTÓW BIG SCIENCE W TYM KOSMONAUTYKI.

 

Celem głównym działalności jest rozwój SEGER CUTTING TOOLS poprzez interdyscyplinarne prace B+R nad inteligentnymi narzędziami nowej generacji oraz hybrydowymi technologiami ekstremalnej obróbki elementów o złożonych przestrzennie kształtach.

<

REZULTATEM PROJEKTU BĘDZIE WDROŻENIE INNOWACJI PRODUKTOWYCH I PROCESOWYCH ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE NARZĘDZI I PROCESÓW OBRÓBKI PRECYZYJNEJ.

 

Utworzenie centrum B+R jest możliwe dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

<